Navigácia:  Úvod >

Podmienky a ochrana osobných údajov

  1. Zaslaním písomných materiálov spol. CVProfík zároveň vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje budú výlučne spracované za účelom zhodnotenia, či vyhotovenia profesného životopisu, alebo sprievodného listu. Od dotknutej osoby sa budú vyžadovať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
  1. CVProfík používa na ochranu osobných dát firewall, ochranu heslami a archivácia dát je výlučne v kryptovanej forme (3DES). Týmto aplikuje spol. CVProfík stupeň ochrany potrebný na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a uchovanie dát proti strate, zneužití a modifikácie dát, chráni ich pred odcudzením, a neoprávneným prístupom.
  1. Charakter vykonávaných činností spol. CVProfík vyžaduje určité osobné dáta. Týmto sa spoločnosť zaväzuje, že za žiadnych okolností sa zaslané materiály nebudú distribuovať, šíriť, zverejňovať, alebo predávať tretím osobám. Toto je možné iba s písomným súhlasom klienta.
  1. Kopírovanie, alebo akákoľvek distribúcia obsahu tejto web stránky je zakázaná a je možná iba so súhlasom spol. CVProfík.