Navigácia:  Úvod >

Obchodné podmienky

Objednávky

Spoločnosť CVProfík dáva návštevníkom stránky možnosť dať si ohodnotiť súčasný CV, alebo sprievodný list. Objednávka je záväzná po preukázateľnej úhrade poplatku za službu, resp. po prijatí platby. Objednávky sú vybavované do 3 pracovných dní od prijatia platby na účet. Keďže sa na objednávke začne pracovať okamžite po prijatí platby, v tomto čase už nie je možné objednávku zrušiť. Vo výnimočných situáciách si vyhradzujeme právo na predĺženie doby splnenia objednávky. Tieto prípady budú klientom individuálne komunikované. Každá objednávka bude klientovi telefonicky, alebo emailom potvrdená a bude zaslaná faktúra.

Úhradu za poldňové kurzy „Príprava na pracovný pohovor“ je potrebné zaplatiť vopred. Účastník si tým garantuje miesto. Zaplatenú rezerváciu je možné zrušiť za týchto podmienok:

  • 12 dní pred termínom kurzu so 100% navrátením zaplatenej čiastky
  • 7 dní pred termínom kurzu s 50% navrátením zaplatenej čiastky
  • 3 dni pred termínom kurzu s 20% navrátením zaplatenej čiastky

Ceny

Ceny sú platné do dátumu uvedeného na stránke. Vyhradzujeme si právo na úpravu cien po uplynutí tejto doby.

Reklamácie

V prípade nespokojnosti s vyhotovením dokumentov je potrebné písomne definovať tú časť /časti/ dokumentu, s ktorou nie je klient stotožnený, alebo spokojný. Zrevidujeme našu prácu zastávajúc rovnaký cieľ, a to kvalitné vyhotovenie dokumentov, ktoré značne zvýšia šance na osobný pohovor u zamestnávateľa. Iba vo výnimočných situáciách a neriešiteľnosti projektu je možnosť vrátenia zaplatenej sumy, alebo jej časti.

Osobné údaje

Klient /kupujúci/ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby spol. CVProfík spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti spoločnosti. Klient udeľuje spoločnosti tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na CVP@CVProfik.sk a Vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme. Viac o osobných údajoch

Kopírovanie, alebo akákoľvek distribúcia obsahu tejto web stránky je zakázaná a je možná iba so súhlasom spol. CVProfík.

Kupujúci objednaním služby potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.