Navigácia:  Úvod >

Hodnotenie vzorov životopisov

Ponúkame Vám náhľad na často používané vzory životopisov s komentármi CVProfíka.

„Životopis je žiadateľova prvá šanca ako na človeka zodpovedného za nábor zapôsobiť. Chyby v životopise môžu u zamestnávateľov vytvoriť dojem, že nedostatky sa budú objavovať rovnako aj v práci.“ Kathryn Bolt, prezidentka spol. Accountemps

Životopis 1 – Hodnotenie CVProfíka

 Vzor životopisu 1
 • Pozitíva – CV je napísané štruktúrovane a v hlavičke sú uvedené iba nevyhnutné osobné informácie.
 • „Cieľ práce“ je vhodné uviesť iba v niektorých prípadoch, pokiaľ má kandidát záujem o pozície rôzneho typu, toto radšej neuvádzať.
 • V prípade tohto životopisu to ale nepovažujem za dobre odprezentovaný cieľ. „Pracovný cieľ“ je v niektorých prípadoch lepšie nahradiť „kariérnym profilom“. Stručne a výstižne odprezentovaným. Treba si dať zázležať… Je to však individuálne, ktoré je kedy lepšie použiť.
 • Hneď potom by mali nasledovať „pracovné skúsenosti“, príp. „doterajšia prax“.. existuje na to niekoľko výrazov /tu je pod hlavičkou „zamestnanie“/. Tvorí naozaj dôležitú časť každého životopisu. V tomto prípade je časť doterajšej praxe odprezentovaná veľmi chabo. Takto vyjadrené skúsenosti nezaujmu žiadneho zamestnávateľa. Pisateľ akoby dával najavo, že do svojej prezentácie zďaleka neinvestoval veľa času, ukazuje svoju pasivitu a nezáujem sa dobre prezentovať. Pre zamestnanca týchto „kvalít“ sa zamestnávateľ pravdepodobne nerozhodne.
 • V časti „osobité schopnosti“ sú nasúkané všetky možné, jedno cez druhé z rôznych oblastí. Chýba tu systematickosť.
 • Záujmy nie je vždy potrebné uvádzať. Životopisu na druhej strane chýbajú ďalšie dôležité časti, ktorými mal šancu uchádzač zaujať.
 • Chýba časť, ktorou sa CV zvyčajne ukončieva.
 • Úprava je tiež veľmi slabá, takáto forma nikomu nepomôže „vytŕčať z radu“ ostatného množstva prihlášok.

Životopis 2 – Hodnotenie CVProfíka

 Vzor životopisu 2
 • Tento štýl životopisu navádza pisateľa na podrobné vypracovanie. Je to na jednej strane dobre, pretože kandidát má záujem o sebe povedať podstatné info.
 • Avšak pri tomto type CV so širším záberom je dôležité odhadnúť, ktoré informácie sú práve tie významné a vhodné uviesť, a ktoré nie sú natoľko dôležité.
 • Pri kandidátoch, ktorý prešli viacerými zamestnaniami môže byť nevýhoda práve v zdĺhavosti životopisu, informácie by sa nevmestili na ideálne 2 strany.
 • Štátna prílušnosť, dátum narodenia – to sú osobné informácie, ktoré si NEMUSÍTE uvádzať. Ich uvedením dávate zamestnávateľovi tichý súhlas s možnou diskrimináciou.. pohlavie – úplne zbytočný údaj.
 • „Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate/zamestnanie“ neuvádzajte, pokiaľ sa hlásite na konkrétnu pozíciu. Doporučujem uviesť iba v prípade, keď daná spoločnosť ponúka viacero pozícií a Vy chcete konkretizovať, ktoré z nich sú pre Vás zaujimavé.
 • Časti „Jazykové schopnosti“ a „Ostatné zručnosti a kompetencie“ je zbytočné takto podrobne deliť, taktiež sa tejto časti venuje priveľa priestoru. Dá sa to napísať aj oveľa kratšie a stále pútavo, kde podstata bude vyjadrená.
 • Pri „Doplňujúcich informáciách“ si treba dať pozor, čo uvediete. Mnohokrát nie je potrebné túto časť uvádzať a rozoberať v CV. Na spomenutie ďalších info môže dobre poslúžiť sprievodný /resp. motivačný/ list.
 • Chýba tu časť, ktorou sa CV zvyčajne ukončieva.

Dôležité je, aby uchádzač o zamestnanie vnímal svoju prihlášku ako marketingový materiál, ktorý ho má za úlohu „predať“ na trhu práce.

CVProfík používa osobitejšie formáty, ktoré dovoľujú kandidátovi vyniknúť. Okrem toho, každý profesný životopis a motivačný list je písaný na mieru, aby čo najlepšie zvýraznil klady každého kandidáta. Výhody a silné stránky, ktoré mnohokrát samotný kandidát v sebe nevidí.Neprehliadnite letnú akciu – 10% zľava na Prípravu na pracovný pohovor!! viac info v „Naše služby“ – „Akcia“